Produktu garantija – Eiropas tirgum

Poliestera, PVC un Zincalu Super pārklātie Betafence nožogojuma produkti, kas uzstādīti vairāk nekā 3 km no sālsūdens

Garantijas definīcija

Betafence un tā meitas uzņēmumu (turpmāk “Betafence”) garantija Betafence brenda nožogojuma produktiem ir 10 gadi sākot no rēķina izrakstīšanas datuma. Šī garantija attiecas uz ražošanas defektiem kā arī to stāvokļa saglabāšanu.

Pēc sūdzības apstiprināšanas Betafence kompānijā, Betafence iesaistās vainu salabojot produktu vai aizstājot bojāto produktu – tikai materiālus. Garantija izslēdz iespējamo tiešo un netiešo izmaksu segšanu.

Garantijas nosacījumi attiecas uz katru atšķirīgi atkarībā no rēķina vērtības par žogu materiāliem:

 • Rēķiniem, kuru vērtība mazāka par 10000 eiro: pilnu remontu vai materiālu nomaiņu
 • Rēķiniem, kuru vērtība ir starp 10 000 euro un 250000 eiro: pilns remonts vai materiālu nomaiņa pie regresīvas likmes:
  • 1 un 2 gadi: aizstāj 100%
  • 3 un 4 gadi: aizstāj 90%
  • 5 un 6 gadi: aizstāj 80%
  • 7 un 8 gadi: aizstāj 60%
  • 9 un 10 gadi: aizstāj 50%
 • Rēķiniem, kuru vērtība pārsniedz 250000, netiek piemērota automātiskā produkta garantija.

Strīda gadījumā, neatkarīgas uzraudzības iestādes var tikt iesaistītas, lai noteiktu patieso prasību būtību.

Izņēmumi

 • Betafence produktiem, kas nav atrodami9 standarta produktu sarakstā, kas atrodams internetā (saite uz sarakstu). Šo sarakstu izdot katru gadu no jauna.
 • Bojājumi, kas radušies uzstādot neievērojot Betafence atbilstošos norādījumus; žogs uzstādīts temperatūrā, kas ir zemāka par 0 grādiem pēc celsija PVC pārklātiem produktiem un žogu aizsegiem, pildījumiem vai zem mīnus 10 grādiem pēc celsija prooduktiem ar poliestera pārklājumu.
 • Bojājumi, ko izraisījusi temperatūra virs 50 grādiem pēc celsija
 • Bojājumi, kas radušiesuzglabājot, apstrādājot, pārveidojot, uzstādot vai pēc produkta uzstādīšanas.Iespējamā kaitīgā ietekme, ko izraisījusi produktu nesavietojamība. Vēja radītie bojājumi žogu aizsegiem.
 • Žogi, kas uzstādīti mazāk nekā 3 km attālumā no sālsūdens, kā arī uz visām salām Atlantijas okeānā. Koroziju, kas saistīta ar anomālu agresīvo ķīmisko vielu ietekmi vai vides kodīgumu augstāku par C3 klasi (ISO 9223).
 • Sarkanā rūsa uz mazāk kā 2% no kpējās pārklājuma virsmas uz vienu vienību. Baltā rūsa. Pārklājuma izbalēšana un traipi.
 • Aizsegiem: Neliela deformācija kamēr funkcionalitāte netiek ietekmēta.
 • Vārti: Garantija darbībām un automatizācijas elementiem ir ierobežota līdz 2. gadiem vai 20 000 cikliem no sākuma datuma, atkarībā, kas ir sasniegts pirmais (sīkāku informāciju par garantijas izņēmumiem automatizācijai un komponentiem).
 • Šī garantija neattiecas uz nedarbošanos vai bojājumiem, kas radušies nepareizas izmantošanas vai gadījumos, kas saistīti ar augsnes vai strukturālo kustību, dabas katastrofām, ugunsgrēkiem, ļaunprātību vai laušanu, vandālismu, karu, nolaidību, nespēju veikt pareizu ikdienas apkopi.
 • Gadījumā, ja sūdzība, Betafence pieprasīs rēķinu, lai pārbaudītu pirkuma datumu produktiem. Garantija ir spēkā tikai tad, kad ir saņemts pilns rēķina maksājums.

Pagarinātā garantija

Produkti augstā kodīguma vidē

Tāda pati garantija tiek piemērota produktiem no saraksta “EXTREME” , kad tiek uzstādīts tuvu jūrai. Šie konkrētie produkti ir apskatāmi atsevišķā sarakstā.

Pagarinātā produktu garantija ir spēkā, ja žoga produkti nav tiešā saskarē ar sālsūdeni vai uzstādīti tieši virs sālsūdens.

Projekti ar rēķinu vērtību virs 250000 eiro:

Derīga ir tikai speciālā projektu garantija. Jebkurš “Projektu garantijas” pieprasījums ir jāveic kotēšanas laikā. Produkti un produktu pārklājums tiks pārbaudīts un optimizētas funkcijas konkrētajam projektam un tā atrašanās vietai, ko veiks Betafence kvalitātes un tehnoloģiju grupa. Klients saņems īpašo projekta garantijas sertifikātu.

Divu gadu garantija automatizācijai un vārtu komponentēm

Izņēmumi

 • Vārti, kas nav uzstādīti pareizi saskaņā ar Betafence instrukcijām.
 • Ja nav pārbaude pareizai vārtu darbībai vismaz 2 reizes gadā un ja nepieciešams arī regulēšana un tīrīšana.
 • Vārti, kurus regulāri neapkalpo kvalificēti meistari, kā norādīts lietošanas instrukcijā, nav ierakstītas apkopes atzīmes apkopes vēstures atzīmēs.
 • Nepareiza vārtu lietošana
 • Jebkuras izmaiņas vārtu konstrukcijā vai automatizācijā, nesaderīgu daļu lietošana, ko nav apstiprinājusi Betafence padara garantiju par spēkā neesošu.

Produktu saraksts, kam tiek piemērota garantija pieejam šeit.