Mājas nožogojums: ar atļauju vai bez?

 Lai gan pēc likuma parasti nav nepieciešamas atļaujas, lietas kārtot būs daudz sarežģītāk, ja nepanāksi vienošanos ar kaimiņiem.

Žogu būvniecības atļauja

Žogs ir būve, kam nav vajadzīga būvatļauja, bet būvvaldē jāiesniedz paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte par projektu. Žoga augstumu, krāsu un citas īpatnības nosaka attiecīgā apgabala noteikumi.

Kā kaimiņš ar kaimiņu

Vislabākais ir dzīvot labās attiecībās ar saviem kaimiņiem. Tas attiecas arī uz žogu starp blakus esošajiem žogiem. Tā kā nav likumīga pienākuma nožogot savu teritoriju, Jūs nevarēsiet piespiest savus kaimiņus veidot kopīgu žogu un dalīties ar izmaksām. Tikai tad, kad žogs ir uzstādīts (pat ja Jūs to apmaksājāt paši), Jūsu kaimiņam rodas pienākums dalīties žoga labošanas un atjaunošanas izmaksās.

Vislabākais ir vienoties ar savu kaimiņu par to, kāda veida žogs tas būs, kāda augstuma un kādas krāsas tam tiks izmantotas jau no paša sākuma. Tas Jums ļaus uzstādīt paneļus vai tīklu tieši uz līnijas starp abiem zemes gabaliem, nevis uz viena no zemes gabaliem. Jūs varēsiet būt pārliecināti, ka spēsiet izbaudīt savas dārza sarunas runājot cauri kopā izvēlēto eleganto žogu.

Droši ieejas vārti

Vārti ir neatņemama žoga sastāvdaļa. Jūs vēlaties, lai tie izskatās iespaidīgi un darbojas ideāli, bet arī ir droši to lietotājiem. Jums nav jāiegūst CE sertifikāts Jūsu vārtiem, ir pietiekoši iegādāties ierīci, kurai tā jau ir. Sertifikāts apstiprina, ka iegādājaties produktu, kurš ir nokārtojis specializētus testus un ir drošs lietošanā.

Uzstādot ieejas vārtus un ieejas, ir jāatceras, ka tie nedrīkst atvērties uz āru vai pārklāties ar Jūsu kaimiņa īpašumu. Tas var novest pie tā, ka Jums lūgs vārtus demontēt, jo tie uzstādīti pārkāpjot likumu.